Onderzoek van het HDI

Onze onderzoeksafdeling levert een concrete bijdrage aan psychologische zorg bij kanker. De meeste onderzoeksprojecten van het HDI zijn daarom evaluaties of studies naar de effectiviteit van bepaalde typen zorg.
Home  |  Wat wij doen  |  Onderzoek van het HDI

Angst voor terugkeer van kanker

Periode onderzoek: 2018 – 2021

Een derde van de mensen die kanker heeft gehad, lijdt onder de angst dat kanker terug kan komen. Wanneer deze angst te groot is, kan dat leiden tot ernstige beperking van het dagelijks leven. Mensen die hieronder lijden benaderen vaak de huisarts en praktijkondersteuner geestelijk gezondheidszorg (POH-ggz) voor hulp. Zij zijn echter vaak onbekend met de behandelmogelijkheden en niet getraind in het behandelen van de specifieke angst voor terugkeer van kanker. 

Doel onderzoek

De POH-ggz en de huisarts training bieden in effectieve behandelingen tegen de angst voor terugkeer van kanker. Na de training wordt onderzocht of dit de patiënten helpt hun angst beter te hanteren, in vergelijking met de gebruikelijke zorg bij angst na kanker. Daarnaast wordt gekeken naar het effect van de nieuwe behandelwijze op zorggebruik en zorgkosten, en wordt middels interviews uitgezocht wat de ervaren meerwaarde is van de behandeling volgens de behandelde populatie, de getrainde POH-ggz en de betrokken huisarts.

Deelnemende partijen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Helen Dowling Instituut (HDI) in samenwerking met de afdeling huisartsgeneeskunde van het Julius Centrum (UMC Utrecht).

Vervolgonderzoek Fitter na Kanker

Periode onderzoek: 2017 – 2020

Zeker één op de vier kankerpatiënten heeft last van aanhoudende vermoeidheid, zelfs lang nadat de behandeling succesvol is afgerond. De afgelopen jaren zijn er zeer uiteenlopende interventies ontwikkeld om chronische vermoeidheid na kanker te verminderen. Uit het onderzoek Fitter na Kanker is gebleken dat verschillende e-health interventies effectief zijn in het verminderen van chronische vermoeidheid na kanker. We weten echter nog onvoldoende welk type interventie, of welke combinatie, nu het beste werkt voor welke cliënt.

Doel onderzoek

Voorspellen welke e-therapie, of combinatie van therapieën, het beste werkt voor welke cliënt. Er wordt hiermee op individueel niveau gekeken naar factoren die bepalen welke behandeling het beste aansluit bij de cliënt. Zo hopen we bij te dragen aan het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen die kanker hebben gehad en last houden van ernstige vermoeidheid als gevolg van de ziekte.

Deelnemende partijen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Helen Dowling Instituut (HDI) in samenwerking met de afdeling Methodiek en Statistiek van de Universiteit Tilburg.

Bovenstaande onderzoeken worden mede mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding.

Lees hier meer over lopend en afgerond onderzoek van het HDI.

Pin It on Pinterest