Home  |  Wat wij doen  |  Het HDI als goed doel

Het HDI als goed doel

De zorg van het HDI wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoedingen van de zorgverzekeraars zijn echter te laag om financieel overeind te blijven. Zonder steun, geen zorg. Lees hier waarom wij jouw hulp hard nodig hebben.

1. Kwaliteit

Zorgverzekeraars gaan in hun vergoedingen ervan uit dat een therapeut van het HDI 7 cliënten per dag ziet. Om de beste zorg te kunnen leveren, met aandacht voor onze cliënten en geen lopendebandwerk, zien wij maximaal 6 cliënten per dag, net als vergelijkbare instellingen in Nederland.

2. Onverzekerde zorg

Niet álle zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, zoals nazorg voor (ex-)cliënten en nabestaanden van overleden cliënten. We laten hen niet in de kou staan, vergoedingen door zorgverzekeraars zijn niet leidend.

3. Een kwetsbare doelgroep

Cliënten van het HDI vormen een kwetsbare doelgroep en helaas zijn er daardoor relatief vaak no-shows of last minute afmeldingen: ruim 350 per jaar. Deze tijd kan het HDI niet of slechts gedeeltelijk (€ 50) declareren bij de verzekeraars.

4. Scholing en advies

Onze therapeuten maken tijd vrij om professionals in de zorg, zoals huisartsen en verpleegkundigen, voor te lichten en te adviseren over psychologische gevolgen van kanker. Deze tijd wordt niet altijd vergoed.

Help mee om psychologische zorg bij kanker
overeind te houden.

Zonder steun, geen zorg

Inkomsten uit fondsenwerving

DonatiesFondsen enstichtingenEvenementenActies derden

Soort Inkomsten
Donaties 41
Fondsen en stichtingen 11
Evenementen 31
Acties derden 17
Gebaseerd op cijfers uit 2017

Pin It on Pinterest