Home  |  Veelgestelde vragen

Help HDI corona door

1. Waarom is het HDI afhankelijk van donaties?

Zorgverzekeraars geven ons te weinig geld om goede zorg te kunnen leveren. Wij gaan voor kwaliteit en persoonlijke zorg op maat. Dat zorgt voor goede behandelresultaten en een hoge tevredenheid van cliënten: gemiddeld een 8,6. Die kwaliteit past niet in de beperkte vergoedingen van zorgverzekeraars. Hun tarieven dalen, terwijl de regels en administratiedruk toenemen. Wij komen per jaar ongeveer een half miljoen euro tekort Zonder aanvullende donaties kunnen wij niet blijven bestaan. Daarom hebben wij de ANBI status en moeten wij aan fondsenwerving doen. Al sinds onze oprichting in 1988.

2. Waarom is de vergoeding van zorgverzekeraars te laag?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt elk jaar tarieven vast voor de ggz, gebaseerd op overheidsbeleid en budgetten. Met deze tarieven zou het HDI financieel rond kunnen komen. Maar niet alle zorgverzekeraars houden de tarieven van de NZa aan. Vaak vergoeden ze een lager tarief, op basis van hun eigen criteria en eisen. Ondanks stevige onderhandelingen met zorgverzekeraars, krijgen we voor onze huidige behandelingen tussen de 90% en 100% van het NZa-tarief. Voor een volledige vergoeding van onze zorg zijn donaties hard nodig.

3. Hoeveel geld komt het HDI tekort?

Per cliënt komen we gemiddeld € 250 tekort. In totaal is dat een tekort van meer dan een half miljoen per jaar. We kunnen én willen onze cliënten niet belasten met extra kosten. Zij hebben al genoeg zorgen aan hun hoofd, en hebben vaak te maken met inkomstenverlies en hoge zorgkosten.

4. Hoe dekt het HDI haar financiële tekort?

Elk jaar moet het HDI geld ophalen om financieel overeind te blijven. Dat is niet makkelijk, maar het lukte de afgelopen jaren dankzij onze ‘helden van het HDI’: donateurs, sponsoren en actievoerders. Zelf organiseren we veel evenementen om geld op te halen voor onze zorg, zoals een golftoernooi en benefietgala. Daarnaast geven we trainingen aan zorginstellingen en het bedrijfsleven tegen een vergoeding. Natuurlijk zijn we als goed doel ook kritisch op onze kosten en draaien we elk dubbeltje om. Deze inspanningen zorgden ervoor dat we overeind bleven. Totdat de coronacrisis kwam…

5. Waarom is steun tijdens de coronacrisis hard nodig?

De coronacrisis raakt ons allemaal. Ondanks hulpmiddelen van de overheid, leiden ook wij productieverlies. We moesten extra investeren om hulp voor onze cliënten op afstand mogelijk te maken. Maar het grootste probleem: onze fondsenwervende evenementen liggen stil. Evenementen worden afgelast of zijn onzeker. Ondernemers die ons steunden hebben het nu zelf financieel zwaar. Terwijl evenementen dit jaar € 150.000 zouden moeten opleveren. Zonder dat geld gaan we mogelijk failliet. Dat zou vreselijk zijn voor de duizenden mensen die wij helpen in één van de moeilijkste periodes in hun leven. Daarom doen we nu deze noodoproep om het HDI overeind te houden.

6. Hoe worden donaties besteed?

Alle inkomsten uit donaties komen ten goede aan de zorg. Het verschil tussen de vergoeding van zorgverzekeraars en de kosten die het HDI maakt wordt hiermee gedekt. Van elke gedoneerde euro wordt minder dan 5 cent gebruikt voor fondsenwerving. Dat is veel lager dan het gemiddelde van goede doelen. We maken alleen de hoognodige kosten om bijvoorbeeld deze website online te houden, evenementen te organiseren en onze fondsenwerver te betalen.

7. Wat kan ik doen om het HDI te helpen?

In deze coronacrisis zijn donaties het hardst nodig. Zonder donaties kunnen wij niet overeind blijven. Is het niet mogelijk om ons financieel te steunen, maar wil je het HDI wel de coronacrisis door helpen? Vraag aandacht voor de actie #helphdicoronadoor en deel de pagina helphdicoronadoor.nl via social media of met jouw omgeving. Samen komen we de coronacrisis door. Dankjewel!

8. Waar kan ik terecht met andere vragen?

Staat jouw vraag hier niet bij? Neem contact met ons op via sponsoring@hdi.nl of 030-2524027.

Pin It on Pinterest