ANBI

Het Helen Dowling Instituut (HDI) staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u de informatie die wij als ANBI verplicht zijn te publiceren op onze website.

Naam

Helen Dowling Instituut

RSIN of fiscaal nummer

007188742

Contactgegevens

Professor Bronkhorstlaan 20
3720 AB  Bilthoven
Tel: 030 252 40 20
Fax: 030 252 40 22

Organisatie

Een overzicht van Management Team, Raad van Toezicht, Cliëntenraad en Comité van aanbeveling.

Beleidsplan

In het Jaarplan 2016 en verder vindt u de plannen van het Helen Dowling Instituut voor de komende jaren.

Jaarplan 2016 en verder

Beloningsbeleid, financiële verantwoording en verslag van uitgeoefende activiteiten

Het Helen Dowling Instituut brengt jaarlijks een jaarverslag uit met een toelichting op haar doelstellingen en activiteiten. Daarnaast bevat het verslag een jaarrekening met daarin een toelichting op het beloningsbeleid en de financiële verantwoording.

Jaarverslag 2017

Missie, doelgroep en doelstellingen

Missie Het Helen Dowling Instituut heeft als missie: mensen met kanker en hun naasten de regie over hun leven, daar waar mogelijk, terug te geven; door het bieden van de best bewezen psychologische zorg, het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek en het trainen van professionals werkzaam binnen de oncologie. Het HDI wil een toegankelijke, deskundige en op samenwerking gerichte organisatie zijn.

Doelgroep Alle mensen die direct of indirect zijn getroffen door kanker ongeacht hun leeftijd, sekse, soort kanker, ziektefase of prognose en die psychologische zorg nodig hebben.

Een verdere toelichting op de doelstellingen vindt u in ons Jaarverslag 2017.

Pin It on Pinterest