Home  |  Nieuws  |  Terugblik Wetenschappelijk symposium 2019

In het kader van Wereldkankerdag organiseerde het Helen Dowling Instituut samen met de Dr. G.J. van Hoytema Stichting een wetenschappelijk symposium op 4 februari 2019. Onderzoekers vertelden over het belang van online behandeling en telemedicine in de psycho-oncologie.

Personaliseren van online psychologische behandeling

Dr. Marije Wolvers en dr. Fieke Everts presenteerden de resultaten van hun promotieonderzoek ‘Fitter na Kanker’. Dit onderzoek toonde aan dat een online interventie gebaseerd op mindfulness (onder begeleiding van een therapeut) en een online interventie gebaseerd op bewegen (onder begeleiding van een fysiotherapeut) ernstige vermoeidheid na kanker kan helpen verminderen. Uit dit onderzoek werd niet duidelijk welke behandeling het meest geschikt is voor welke individuele patiënt. Daarom benadrukt dr. Marije van der Lee, hoofd Onderzoek van het HDI, het belang van het toepassen van de netwerkbenadering.

Netwerkbenadering in de zorg

Van der Lee: “Met behulp van de netwerkbenadering kunnen we vermoeidheid na kanker en alle factoren die daarbij horen in detail onderzoeken. Dit kan therapeuten inzicht geven in hoe de behandeling het beste te personaliseren is voor de patiënt”. Deze benadering wordt toegepast in het lopende REFINE onderzoek van het HDI.

Invloed werkrelatie

Samen met het Radboud UMC voerde het Helen Dowling Instituut een landelijk onderzoek uit naar de effectiviteit van online mindfulnesstraining in vergelijking tot mindfulnesstraining in groepsverband. Psychiater Else Bisseling was aanwezig om te vertellen over deze zogenoemde BeMind studie. In het lopende onderzoek ondervond zij dat de relatie tussen de patiënt en therapeut (de ‘werkrelatie) bepalend is voor de afname van angst en depressieklachten bij patiënten. “Net als in de mindfulness groepstraining, verbetert de werkrelatie zich gedurende de online mindfulness training”. Dat betekent dat de band tussen patiënt en therapeut beter wordt en er ook meer overeenstemming is over de taken en doelen van de mindfulness training.

Het groeiende belang van telemedicine

Dr. Josien Timmerman (Universiteit Twente) vatte de bevindingen uit haar proefschrift ‘Cancer rehabilitation at home’ samen. Zij onderzocht de ontwikkeling en evaluatie van telemedicine in de nazorg bij longkanker. Via een online platform werken patiënten samen met hun fysiotherapeuten en longartsen aan een functioneel herstel. Het was belangrijk voor longartsen dat het online platform geïmplementeerd werd in de dagelijkse werkprocessen. Vanwege de stijgende gezondheidszorgkosten en het groeiend aantal patiënten, zal telemedicine een steeds belangrijkere rol spelen.

De rol van de huisarts

De rol van de huisarts in de nazorg bij kanker mag niet vergeten worden. Prof. dr. Niek de Wit, afdelingshoofd Huisartsgeneeskunde aan het Julius Centrum (UMC Utrecht) vertelde hoe de huisarts kan bijdragen aan optimale nazorg. Zo kunnen patiënten via een ‘time-out gesprek’ bij de huisarts even uit de achtbaan stappen van diagnose en behandeling. Door de tijd te nemen en na te denken over wat voor hen van belang is, kunnen ze samen met de arts bewust wel of niet kiezen voor een bepaalde behandeling.

Dank aan het CJ Vaillant Fonds

Met de financiële steun van het CJ Vaillant Fonds heeft het Helen Dowling Instituut haar therapeuten, die door het coronavirus deels thuis moeten werken, kunnen voorzien van laptops die voldoen aan de vereisten voor een beveiligde en goed werkende verbinding. Zo...

Nadja Hüpscher: “Jezelf vergeet je gewoon een tijdje”

Nadja Hüpscher: “Jezelf vergeet je gewoon een tijdje”

“Als je partner ziek is, verzorg je die en eventueel ook de kinderen, zoveel je kan. Jezelf vergeet je gewoon een tijdje. Na een tijd word je moe, maar je gaat door. Maar er komt een moment dat het te zwaar wordt en dat je zelf weer naar aandacht verlangt. Ik schaamde...

Pin It on Pinterest